ตรวจสอบสถานะจัดส่ง

ดอกไม้ประดิษฐ์-frame

ตราวจสอบสถานะการจัดส่ง สำหรับลูกค้าทีจัดส่งทางไปรษณีย์ไทย

http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx

สำหรับลูกค้าที่จัดส่งโดยช่องทางการขนส่งนอกเหนือจากไปรษณีย์ไทย

ทางลูกค้าสามารถสอบถามได้ที่ Tel: 062-6304669