สินค้าทั้งหมด

ดอกไม้ประดิษฐ์-frame

ขายดอกไม้ประดิษฐ์-หมวดดอกกุหลาบเล็ก
กุหลาบเล็ก (small rose)
รหัส : RS
ขาว /เหลือง/ แดง/ มิ้นท์/ ม่วงครีม
– 49 บาท –

ขายดอกไม้ประดิษฐ์-หมวดกุหลาบใหญ่
กุหลาบใหญ่ (Big Rose)
รหัส : RB
ขาว แดง ม่วงขาว ชมพูครีม
– 35 บาท –

ดอกไม้ประดิษฐ์-หมวดเยอบีร่า
เยียบีร่า (Gerbera)
รหัส : YB
แดง ชมพู เหลือง เขียว ขาว ส้ม
– 19 บาท –

 

ดอกไม้ประดิษฐ์-หมวดคาร์เนชั่น
คาร์เนชั่น (Carnation)
รหัส : CA
แดง ชมพู ขาวม่วง ขาวชมพู
– 29 บาท –

ดอกไม้ประดิษฐ์-หมวดไฮเดรนเยีย
ไฮเดรนเยีย (Hydrengea)
รหัส : HD
ขาว แดง เหลือง ม่วง ฟ้า ครีมม่วง
– 29 บาท –

ดอกไม้ประดิษฐ์-หมวดฟาแลน
ฟาแลน (Farland Orchid)
รหัส : FL
ขาว แดง เหลือง ส้ม ม่วง ม่วงขาว
– 69 บาท –

 

ขายดอกไม้ประดิษฐ์-หมวดคาร์เนชั่นเล็ก

คาร์เนชั่นเล็ก (Small Carnation)
รหัส : CAS
ขาว /เหลือง/ แดง/ ส้ม/ ขาวขิบม่วง/ชมพู/บานเย็น
– 39 บาท –

 

A part of the artwork is Designed by Freepik